Kullanım Kuralları

Kullanıcı üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen maddelere, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 1: Kullanıcı, başkalarına ait sosyal medya bağlantılarını(URL) kullanmayacağını kabul eder, aksi durumda mediam.me yönetimi ilgili veriyi kaldırma veya hesabı silme hakkına sahiptir.

Madde 2: Kullanıcı, sistemin doldurulmasını şart koştuğu alanlara ilgisiz ve alakasız terimler girmeyeceğini kabul eder, aksi durumda mediam.me yönetimi ilgili veriyi kaldırma veya hesabı silme hakkına sahiptir.

Madde 3: Kullanıcı, kendisine ait olmayan mediam.me kullanıcı adlarını stoklamayacağını kabul eder, aksi durumda mediam.me yönetimi ilgili veriyi kaldırma veya hesabı silme hakkına sahiptir.

Madde 4: Kullanıcı, sosyal medya galersine amacı dışında alakasız URL girmeyeceğini kabul eder, aksi durumda mediam.me yönetimi ilgili veriyi kaldırma veya hesabı silme hakkına sahiptir.

Madde 5: Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder.

Madde 6: Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Madde 7: Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Mediam.me yöneticileri kulanıcının kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Mediam.me yönetiminden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.